REGULAMIN

 

I. PRZEPISY PORZĄDKOWE DLA ZWIEDZAJĄCYCH:

 1. Wejście na teren Mini ZOO „NASZA ZAGRODA” odbywa się na podstawie uiszczonej opłaty wstępu

 2. Dzieci do 12 roku życia mogą zwiedzać Mini ZOO „NASZA ZAGRODA” wyłącznie pod opieką dorosłych,

 3. Opiekunowie dzieci i młodzieży odpowiadają za właściwe zachowanie swoich podopiecznych,

 4. Fotografowanie i filmowanie na terenie Mini ZOO „NASZA ZAGRODA”  jest dozwolone do celów prywatnych. W przypadku użycia zdjęć do innych celów, prosimy zawsze umieszczać informację, gdzie zostały wykonane.

 

II. NA TERENIE Mini ZOO „NASZA ZAGRODA” OBOWIĄZUJE ZAKAZ:

 1. Karmienia zwierząt produktami innymi niż zalecane przez właścicieli obiektu.

 2. Drażnienia i niepokojenia zwierząt,

 3. Wrzucania na wybiegi zwierząt i podawania zwierzętom jakichkolwiek przedmiotów,

 4. Poruszania się poza alejkami i placami przeznaczonymi dla zwiedzających,

 5. Wchodzenia na bariery i ogrodzenia, przekraczania barier ochronnych,

 6. Wnoszenia artykułów pirotechnicznych tj. petard, rakiet, sztucznych ogni, pojemników z gazem, broni palnej i gazowej itp.,

 7. Wchodzenia na zaplecza ekspozycji zwierząt,

 8. Przebywania na terenie Mini ZOO  poza godzinami otwarcia,

10.Wjazdu samochodami bez odpowiednich upoważnień,

11.Niszczenia zieleni, zrywania kwiatów, wyrywania sadzonek i uszkadzania krzewów,

12.Zaśmiecania terenu,

13.Hałasowania i używania hałaśliwych urządzeń,

14.Prowadzenia działalności handlowej, usługowej i akwizycyjnej

 

III. SANKCJE:

 1. Osoby nie przestrzegające przepisów porządkowych będą usuwane z terenu Mini ZOO „NASZA ZAGRODA” i pociągane do odpowiedzialności karnej zgodnie z przepisami,

 2. Mini ZOO „NASZA ZAGRODA”” nie odpowiada za wypadki i szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszych przepisów,

 3. Zwiedzający odpowiada za wszelkie szkody i straty powstałe z jego winy,

 4. Mini ZOO „NASZA ZAGRODA” nie odpowiadają za rzeczy zagubione na terenie Parków.

 

IV. INFORMACJE OGÓLNE:

 1. W przypadku złych warunków atmosferycznych niektóre atrakcje bądź obiekt mogą być nieczynne,

 2. W razie niepogody czas pracy Mini ZOO „NASZA ZAGRODA” może ulec zmianie bądź być skrócony  (np. z powodu całodniowego deszczu),

 3. Ograniczenia wiekowe do korzystania z atrakcji są bezwzględnie przestrzegane,

 4. Atrakcje są czynne tylko w godzinach otwarcia Mini ZOO

 

 

zoonaszazagroda.pl

Strona stworzona w kreatorze www WebWave.

zoonaszazagroda.pl